הבן שלי צריך לעבור אבחון והומלץ לו לעבור אבחון פסיכו-דיקטי, מה זה אומר?

ההנחיות לגבי סוג האבחון נקבעו על ידי משרד החינוך (קישור לחוזר מנכ"ל) ואינן הנחיות בית ספריות.

אין צורך לעשות אבחון משולב (פסיכו-דידקטי) "שיהיה". הצורך לעשות/לא לעשות אבחון פסיכו דידקטי נובע משתי סיבות:

  1. כשיש בעיה רגשית/התנהגותית וההורים מעוניינים לקבל מידע נוסף, בתחום הרגשי על מנת לסייע לילד/ה ו/או לקבל הדרכה.
  2. לצורך התאמות בבחינות הבגרות – משרד החינוך דירג את ההתאמות לשלוש רמות: רמה 1 ורמה 2 – דורשות אבחון דידקטי וכוללות מגוון רחב של התאמות.

רמה 3 – דורשות אבחון משולב (פסיכולוגי ודידקטי) וכוללות שתי התאמות (מבחנים בעל פה ומבחנים מותאמים). התאמות ברמה 3 מיועדות לתלמידים עם לקויות למידה בדרגת חומרה גבוהה שהישגיהם הלימודיים אינם יכולים לבוא לידי ביטוי בדרך אחרת.

הנהלים בנושא סוג האבחון נקבעים על ידי משרד החינוך, ומוצגים בחוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sd4bk4_3_25.htm

(ראה סעיף 3.11) משרד החינוך והם אחידים בכל המדינה.

כל הזכויות שמורות לאורלי ארבל