אם הילד יישאר כתה – ניתן יהיה לשפר את התפקוד האקדמי שלו

מחקרים על השארת ילדים שנה נוספת באותה כתה, מראים שזהו כשלון של מדיניות חינוכית. תפקוד של ילדים המתקשים בלימודים לא משתפר באמצעות השארת כתה, ולכן כל הארגונים החינוכיים בארצות הברית מתנגדים להשארת כתה.

"להשאיר ילד כתה זאת פעולה טכנית לבעיה לימודית. השערורייה היא כמה מעט תשומת לב מושקעת בהימנעות מכישלונות" The American Federation of Teachers

"כובד הראיות של מאות מחקרים מראה שלהשאיר ילדים כתה לא מייצר הישגים גבוהים יותר. השארת ילדים כיתה זאת מדיניות חינוכית כושלת, שמעולם לא שיפרה הישגים אקדמיים".

The National Joint Committee on Learning Disabilities NJCLD

כל הזכויות שמורות לאורלי ארבל