דיסלקסיה הוא מושג כוללני לליקויי למידה

זה היה נכון בשנות ה-60 וה-70 לפני שהיו מחקרים בתחום. כיום יש הגדרה מבוססת מחקר לדיסלקסיה: דיסלקסיה היא לקות למדה ספציפית שמקורה נוירולוגי. דיסלקסיה מאופיינת בקשיים בזיהוי מהיר ו/או מדוייק של מלים וברמת איות נמוכה וקשיים בקידוד. הקשיים הללו הם תוצאה של מחסור בערנות פונולוגית לרכיבי השפה בדרך כלל בפער לעומת היכולות הקוגניטיביות ולעומת תהליכי הלמידה בכתה. התוצאות המשניות עלולות לכלול בעיות בהבנת הנקרא והתנסות מצומצמת בקריאה, שיכולים לעכב צמיחה של אוצר המלים וידע כללי

כל הזכויות שמורות לאורלי ארבל