הבן שלי צריך לעבור אבחון. היועצת אמרה לי שאם אנחנו עושים אבחון שנעשה אבחון פסיכו דידקטי. שיהיה…

ההנחיות לגבי סוג האבחון נקבעו על ידי משרד החינוך (קישור לחוזר מנכ"ל) ואינן הנחיות בית ספריות.
אין צורך לעשות אבחון משולב (פסיכו-דידקטי) רק כדי "שיהיה". הצורך לעשות/לא לעשות אבחון פסיכו דידקטי נובע משתי סיבות:

  • כשיש בעיה רגשית/התנהגותית וההורים מעוניינים לקבל מידע נוסף, בתחום הרגשי על מנת לסייע לילד/ה ו/או לקבל הדרכה.
  • לצורך התאמות בבחינות הבגרות – משרד החינוך דירג את ההתאמות לשלוש רמות:

התאמות ברמה 1 ו- 2 – נדרש אבחון דידקטי – ההתאמות ברמות אלה כוללות מגוון התאמות כגון: התעלמות משגיאות כתיב, הכתבה לבוחן נייטרלי, הארכת זמן ועוד…).
התאמות ברמה 3 – נדרש אבחון משולב (פסיכו-דידקטי) – לצורך שתי התאמות: מבחנים בעל פה ומבחנים מותאמים. התאמות ברמה 3 מיועדות לתלמידים עם לקויות למידה בדרגת חומרה משמעותית מאד, שהישגיהם הלימודיים נפגעים באופן משמעותי בתנאי הבחנות אחרים..
הנהלים בנושא סוג האבחון נקבעים על ידי משרד החינוך, ומוצגים בחוזר מנכ"ל http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sd4bk4_3_25.htm
(ראה סעיף 3.11) משרד החינוך והם אחידים בכל המדינה.

כל הזכויות שמורות לאורלי ארבל