לכל ילד שמתקשה בקריאה – יש דיסלקסיה

יש סיבות נוספות לכך שילד יתקשה בקריאה, אם כי דיסלקסיה היא הנפוצה שבהן. איך אפשר לדעת שיתכן ומדובר בדיסלקסיה? לדיסלקסיה תהיה השפעה לא רק על כישורי הקריאה. היא תשפיע גם על
כישורי האיות – קושי לשמר איות תקין של מלים משבוע לשבוע, יתקשו לאיית נכון אפילו מלים שכיחות.
שפה – יחליפו בין צלילים במלים בעלות מספר הברות כמו ממתקים, הליקופטר, צנחנים, ממטרה, יתקשו בהגייה ויחליפו בין צלילים (ש/ס, ר/ל) ויתקשו לזכור רצפים כמו רצף הא"ב, ימות השבוע, חודשים, לוח הכפל.
ככל שיש יותר סימנים (קישור לסימני אזהרה לדיסלקסיה) חשוב להקדים ולפנות לאבחון ולטיפול בהתאם.

כל הזכויות שמורות לאורלי ארבל